Workshop Period dramas

Voor het congres ‘Wie is de nieuwe elite’ van de Groningse studievereniging Ubbo Emmius op 5 oktober 2012 heb ik samen met Hanneke Ronnes een workshop georganiseerd: Het Engelse period drama, Englishness en elites.

Uit het programmaboekje:

Meer dan ooit trekken kostuumdrama’s of period dramas een groot publiek en nog altijd spelen historische elites de voornaamste rol in dergelijke tv-series en films. De aantrekkingskracht van period dramas heeft alles te maken met het feit dat zij appelleren aan een gevoel van Englishness. Hoewel de post-koloniale wetenschap gehakt heeft gemaakt van essentialistische definities van Englishness gebaseerd op de idylle van een vredig, landschappelijk leven in een country house, is deze sociale en politieke constructie bij het grote publiek nog altijd springlevend. De verdwijning van het Empire dat ooit was, grootschalige immigratie en een opleving van nationalistische gevoelens in Schotland en Wales, leiden tot een nostalgische “march backwards into the future”. Elites en hun natuurlijke habitat the big house zijn de vaste ingrediënten van deze herinnering en komen samen in het fenomeen van de period drama. In deze workshop hebben we een (deel van een) period drama (visueel) geanalyseerd waarbij vragen centraal stonden als: wat hebben period dramas te maken met “Englishness”? Welke iconen van de elite worden gepresenteerd en welke clichés spelen daarbij een rol? Wie vormt de elite in deze fragmenten? En ook: hoe verhoudt zich dit alles zich tot de situatie in Nederland?