Ontwerpen voor Pausbeeld

De drie kunstenaars die door het Prins Bernhard Cultuurfonds zijn geselecteerd om een ontwerp voor een beeld van paus Adrianus te maken, hebben hun voorstellen gepresenteerd. Nicolas Dings, Anno Dijkstra en Folkert de Jong hebben voor de Pausdam ieder een eigen invalshoek gekozen. De resultaten zijn te bekijken op de website van Oud-Utrecht.

intro
Foto: www.oud-utrecht.nl