PORTFOLIO

Projecten & organisatie

Evenementen en projecten op het gebied van erfgoed en musea – van Open Monumentendag tot digitalisering en collectieverhuizing.

Rondleidingen & lezingen

Ik breng mijn enthousiasme over in begrijpelijke taal voor een publiek van vakgenoten tot liefhebbers.

Tekst- & beeldredactie

Ik denk mee over de inhoud en begeleid een tekst van ruwe schets tot prettig leesbaar eindresultaat.

Onderzoek

In opdracht en op eigen initiatief doe ik onderzoek naar monumenten en historische interieurs en de betekenis daarvan in onze tijd.

Publicaties

Zowel journalistieke als wetenschappelijke stukken.