PORTFOLIO

Project & organisatie

Rijksmuseum projectcoördinator digitalisering depot (sinds 2015)

Open Monumentendag Utrecht werkgroeplid, inhoudelijke invulling van het programma (2011-2016)

Centraal Museum vier kleine presentaties in het kader van het Rietveldjaar (2010)

Rondleidingen & lezingen

Paushuize rondleidingen en lezingen voor diverse gezelschappen (sinds 2014)

Leer mij Utrecht beter kennen cursusochtend voor het Gilde Utrecht over paus Adrianus VI en Paushuize (sinds 2017)

Rijksmuseum spreker op congres 2+3D Photography – Practice and Prophecies over digitalisering van museale objecten (2017, 2019)

Lancering Tijdschrift Article spreker op de lancering van Article 20: Kunst in het (post-)digitale tijdperk (2018)

Historicidagen spreker op sessie Ongeziene objecten, ongeziene mogelijkheden over museumdepots (2017)

Vereniging Oud-Utrecht spreker op mini-seminar over de Utrechtse paus Adrianus VI (2014)

KLU Cursussen Kunstgeschiedenis cursusochtend en rondleiding Paushuize (2014)

Tekst- & beeldredactie

Tijdschrift Article tekst- en eindredactie (2006-2013); redactieraad (sinds 2014)

Research Institute for Culture, Cognition, History and Heritage CLUE+ (Vrije Universiteit Amsterdam) eindredactie publicatie (2014)

Uitgeverij Matrijs bureauredactie, beeldredactie (2011-2013)

Gemeente Amsterdam tekst en beeld voor informatieborden bij monumenten in de Pijp (2010)

Post Planjer redactielid (2009-2015)

Artikelen

Tamar Bos en Froukje van der Meulen, ‘Ongeziene objecten, ongeziene mogelijkheden. Nieuwe museumschatten door digitalisering en inventarisatie‘, in: Archievenblad, 2017 (9).

Froukje van der Meulen, ‘Land voor water. De gedaantewisselingen van de Zuidplaspolder’, in: Jan Kolen, Hanneke Ronnes en Rita Hermans (red.), Door de lens van de landschapsbiografie. Een nieuwe kijk op de geschiedenis en het erfgoed van landschappen, Amsterdam 2015.

Froukje van der Meulen, ‘Kastelen in Oorlogstijd. De presentatie van de Tweede Wereldoorlog op Nederlandse kastelen, buitenplaatsen en landhuizen‘, in: Kasteel Katern 31 (2011).

Froukje van der Meulen, ‘Kastelen in een nieuwe wereld. De tweede wereldoorlog als katalysator in de twintigste-eeuwse ontwikkeling van Nederlandse elitewoningen‘, in: Virtus 18 (2011).

Diverse artikelen als redactielid in Tijdschrift Article en Post Planjer

.