Projecten & organisatie

Rijksmuseum collectieverhuizing naar het CollectieCentrum Nederland (2020-2021)

Rijksmuseum digitalisering van de collectie (2015-2020)

Paushuize jaarlijkse Open Monumentendag, met circa 10 vrijwilligers en een programma van rondleidingen, lezingen en muziek (2014-heden)

Open Monumentendag Utrecht werkgroeplid, mede-organisatie van de Open Monumentendag in Utrecht (2011-2016; 2022-heden)

Centraal Museum stage voor Rietveldtentoonstelling; daarnaast twee kleine tentoonstellingen over Rietveld (2009)