Projecten & organisatie

Rijksmuseum digitalisering en collectieverhuizing (2015-heden)

Paushuize jaarlijkse Open Monumentendag, met circa 10 vrijwilligers en een programma van rondleidingen, lezingen en muziek (2014-heden)

Open Monumentendag Utrecht werkgroeplid, mede-organisatie van de Open Monumentendag in Utrecht (2011-2016)

Centraal Museum stage voor Rietveldtentoonstelling; daarnaast twee kleine tentoonstellingen over Rietveld (2009)