Publicaties

In voorbereiding:

Hoofdstuk over vermarkting en framing van Nederlandse buitenplaatsen in de 20ste en 21ste eeuw. Bundel te verschijnen ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de stichting Van der Wijck-de Kempenaer in 2023.

—————————————————————————————————-

Verschenen:

‘Een balzaal zonder danseressen. De verdwenen muurschilderingen van Paushuize’, in: Jaarboek Oud Utrecht, november 2021.

Na de restauratie is de Pompeiiaanse zaal van Paushuize grotendeels in ere hersteld. Opvallend genoeg ontbreken juist de grootste en meest in het oog springende schilderingen van het oorspronkelijke ontwerp. Deze ‘danseressen’ zijn direct te herleiden zijn tot de vroegst ontdekte archeologische vondsten van Pompeii. Dankzij gravures en beschrijvingen in de literatuur is het mogelijk om tot een reconstructie te komen.

‘Terug naar Pompeii: Ontstaan, verdwijning en herstel van een Pompeiiaans interieur in Paushuize’, in: Tijdschrift Oud Utrecht, augustus 2020.

In 2008 werd een bijzondere ontdekking gedaan in Paushuize: achter lagen verf, spiegels en voorzetwanden kwamen laat 19e-eeuwse wandschilderingen tevoorschijn, geïnspireerd op Pompeii. Ze vertellen het verhaal van een uit het zicht verdwenen internationale interieursmaak die nu weer gewaardeerd wordt.

Ongeziene objecten, ongeziene mogelijkheden. Nieuwe museumschatten door digitalisering en inventarisatie‘, in: Archievenblad (9), 2017.

Samen met Tamar Bos beschrijf ik hoe digitalisering en inventarisatie kunnen leiden tot nieuwe ontdekkingen in bestaande collecties.

‘Land voor water. De gedaantewisselingen van de Zuidplaspolder’, in: Jan Kolen, Hanneke Ronnes en Rita Hermans (red.), Door de lens van de landschapsbiografie. Een nieuwe kijk op de geschiedenis en het erfgoed van landschappen, Amsterdam 2015.

De Zuidplaspolder behoort tot de jongste landschappen van het land. Door mensenhanden gemaakt en in stand gehouden heeft dit gebied ingrijpende transformaties doorgemaakt. De verschillende ‘auteurs’, de groepen en individuen die een rol hebben gespeeld in de vorming van dit landschap, worden in deze landschapsbiografie aan het woord gelaten.

Kastelen in een nieuwe wereld. De tweede wereldoorlog als katalysator in de twintigste-eeuwse ontwikkeling van Nederlandse elitewoningen‘, in: Virtus 18 (2011).

In naoorlogs Nederland werden de voormalige elitewoningen steeds meer bevolkt door nieuwsgierige dagjesmensen, terwijl de rol van de adel in de samenleving werd geminimaliseerd. Dit artikel gaat in op de rol die de Tweede Wereldoorlog speelde in het proces van verdwijning van kastelen en buitenplaatsen als eigendom van een traditionele, aristocratische elite.

Kastelen in Oorlogstijd. De presentatie van de Tweede Wereldoorlog op Nederlandse kastelen, buitenplaatsen en landhuizen‘, in: Kasteel Katern 31 (2011).

De Tweede Wereldoorlog heeft een cruciale rol gespeeld in de manier waarop Nederlandse kastelen vandaag de dag bestaan, maar zien we die ook weerspiegeld in de publiekspresentatie? Aan de hand van drie casestudies wordt onderzocht welke rol het oorlogserfgoed speelt in de Nederlandse kastelen.

—————————————————————————————————-

Diverse artikelen als redactielid Tijdschrift Article, o.a.:

Kleur tegen saaiheid. Rietvelds kleurexperimenten in vliegtuiginterieurs‘, in: Article 4 (2010).

Honderd jaar restaureren. Drie generaties Van Hoogevest Architecten‘, in: Article 3 (2009).

—————————————————————————————————-

Diverse artikelen als redactielid Post Planjer, o.a.:

In Twitter kun je niet wonen. Dubbelinterview met architecten Liesbeth van der Pol en Gerwin de Vries‘, in: Post Planjer, 2014.

Herbestemming Cereolfabriek Utrecht‘, in: Post Planjer (2014).

Opgefrist Fruitkwartier. Stadsvernieuwing in Ondiep‘, in: Post Planjer 68 (2012).

Als een zelfgebreide trui. Interview met architect Jan Bakers,’ in: Post Planjer 63 (2011).

Veranderende inzichten. Hergebruik van de energiecentrale in Lage Weide‘, in: Post Planjer 60 (2010). Mede-auteur: Bettina van Santen.