Tekst- & beeldredactie

Open Monumentendag Utrecht redactie en samenstelling Open Monumentendagkrant (sinds 2020)

Vereniging voor Nederlandse Kunsthistorici redactielid van het Bulletin Kunsthistorici (sinds 2020)

Tijdschrift Article tekst- en eindredactie (2006-2013); redactieraad (sinds 2014)

Research Institute for Culture, Cognition, History and Heritage CLUE+ (Vrije Universiteit Amsterdam) eindredactie publicatie (2014)

Uitgeverij Matrijs bureauredactie, beeldredactie (2011-2013)

Gemeente Amsterdam tekst en beeld voor informatieborden bij monumenten in de Pijp (2010)

Post Planjer redactielid (2009-2015)